O održanoj Noći istraživača

02.10.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
LinkedIn

Naša postaja na Noći se je zvala Matematika izvan učionica, a ove smo godine kroz edukativne igre i ostale interaktivne aktivnosti posjetiteljima približili kako radi algoritam HEDAC.

Algoritam je temeljen na znanstvenom radu Ergodicity-Based Cooperative Multiagent Area Coverage via a Potential Field čiji su autori Bojan Crnković (Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci), Stefan Ivić (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci) i Igor Mezić (University of California, Santa Barbara). U pozadini algoritma je dinamički autonomni sustav, odnosno roj agenata koji se kreće i istražuje zadanu domenu. Roj komunicira i koordinira svoje postupke preko promjenjivog skalarnog polja koje se dobije kao rješenje toplinske jednadžbe na zadanoj domeni. Primjene algoritma su brojne: pretraživanje prostora, slikanje, planiranje špricanja poljoprivrednih površina, snimanje 3D objekata ,… Algoritmom su naslikane i slike koje su bile dio izložbe [ai] explore.

Skip to content