Poziv za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilišta u Rijeci tijekom ak. god. 2023./2024.

19.09.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
LinkedIn

Ured za studente s invaliditetom traži studente za pružanje vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci tijekom ak. god. 2023./’24.

Uz STUDENTE-ASISTENTE studenti s invaliditetom mogu prevladati prepreke (organizacijske, prostorne, administrativne) koje objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u RH. Potpora STUDENATA-ASISTENATA može uključivati potporu pri kretanju, rješavanje administrativnih procedura te pomoć u praćenju nastave, učenju ili ispitima, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom.

Posao studenta-asistenta plaćena je aktivnost, a sve informacije možete pronaći i u našem Vodiču.

Upute za prijavu:
Potrebno je ispuniti prijavnicu što prije, idealno prije 30. rujna 2023. godine.
prijavnica za STUDENTA-ASISTENTA

PRIJAVI SE I TI!
U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća možete nas kontaktirati putem e-maila uredssi@uniri.hr ili telefona 051/265-844.

LETAK

Skip to content