Rijeka Conference on Combinatorial Objects and Their Applications, 3. – 7. srpanj, 2023.

17.07.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
LinkedIn

Na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, od 3.7. – 7.7.2023. održala se međunarodna znanstvena konferencija iz područja diskretne matematike pod nazivom RICCOTA 2023. (Rijeka Conference on Combinatorial Objects and their Applications), koja je okupila 88 matematičara iz 22 države s pet kontinenata.

Tijekom konferencije održano je devet pozvanih predavanja te 60 kratkih priopćenja znanstvenika. Teme i područja istraživanja znanstvenika obuhvaća teoriju dizajna, konačnu geometriju, teoriju grafova, algebarsku kombinatoriku i njihove primjene u komunikaciji i kriptografiji, posebice teoriji kodiranja. 

Konferencija je pružila priliku znanstvenicima i mladim istraživačima da se upoznaju s najnovijim dostignućima u kombinatorici i njezinim suvremenim primjenama u teoriji komunikacija i informacijskoj sigurnosti te da istraže nove smjerove za svoj budući rad.

Konferencija je dijelom financirana iz sredstava Uspostavnog istraživačkog projekta HRZZ-a “Galoisove geometrije i koherentne konfiguracije”, čiji je voditelj izv. prof. dr. sc. Andrea Švob, te je održana kao dio aktivnosti u sklopu proslave 50. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content